Govorci

Damjan Stanonik – državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Peter Svetina – Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

Darja Potočnik Kodrun – Center Kontura

Simon Zadrgal – Grunt, Zavod za socialno podjetništvo

Neža Pirih Zupan – Biotehniški center Naklo

Ana Ambrožič –  Biotehniški center Naklo