Smernice za zaposlovanje oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju na kmetijah (EN)

 

 

FARMID-O1-Guidelines

 

 

 

Študije primerov

ŠTUDIJE PRIMEROV – SLOVENIJA 

Študije primerov drugih držav so na voljo le v angleškem jeziku.

ŠTUDIJE PRIMEROV – AVSTRIJA



ŠTUIDIJE PRIMEROV- ŠPANIJA



ŠTUIDIJE PRIMEROV- ITALIJA




Facebook