O PROJEKTU

Motnje v duševnem razvoju se pojavljajo pri približno 1% prebivalcev EU, pri tem gre v večini primerov (85%) za lažjo motnjo v duševnem razvoju (LMDR). Osebe z LMDR so pogosto težje zaposljive, saj običajno dosežejo nižjo stopnjo formalnega izobraževanja, primanjkljaji pa se lahko kažejo tudi na njihovi prilagoditveni sposobnosti, ki še dodatno negativno vpliva na zaposlitvene možnosti. V Sloveniji je na primer na Zavodu za zaposlovanje registriranih velik delež brezposelnih z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki so pridobili status začasno nezaposljivih brezposelnih oseb, podobno stanje pa je tudi v Evropi, kjer so v povprečju te osebe trikrat bolj podvržene tveganju za brezposelnost.

Vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju v aktivnosti povezane s kmetijstvom je že pokazalo pozitivne učinke iz vidika terapije in socialne vključenosti, istočasno pa je možnost zaposlovanja the oseb na kmetijah precej nepoznana.

Glavni namen projekta FARMID je spodbujanje zaposlovanja LMDR na kmetijah in s tem spodbujanje socialnega vključevanja ter izboljšanje ekonomskega stanja tako oseb z LMDR kot tudi kmetije same.

Neposredno bomo s projektom naslovili dve ciljni skupini, kmetovalce in njihove izobraževalce, posredno pa si želimo predvsem izboljšati kakovost življenja oseb z LMDR in njihovih druži.

S projektom želimo oblikovati nov program usposabljanja za kmetovalce, ki želijo delovati na področju socialnega podjetništva v kmetijstvu oz. na podeželju in jih opremiti z znanjem, spretnostmi in kompetencami  s področja zaposlovanja oseb z LMDR.

V ta namen bomo razvili štiri rezultate:

  • Smernice za zaposlovanje oseb z LMDR na kmetijah;
  • Izbor in študija primerov dobrih praks zaposlovanja oseb z LMDR na kmetijah oz. podeželju;
  • Razvoj posebnih znanj s področja zaposlovanja oseb z LMDR, kot tudi njihovo vodenje, mentorstvo in usposabljanje;
  • Razvoj in izvedba programa usposabljanja za kmetovalce in njihove izobraževalce v obliki e-izobraževanja.

Facebook